Aan- en afmelden

Het aanmelden van nieuwe leden en het afmelden van bestaande leden gaat met behulp van formulieren.
Hieronder kunt u het desbetreffende formulier downloaden.

Deze formulieren retour naar info@achilleshengelo.nl.

LET OP: U dient uw lidmaatschap 1 maand voor afloop van het begin van
een kwartaal schriftelijk op te zeggen.