Geschiedenis


In 1926 namen de heren H.J. Berendsen, Burghardt en W. Wuestenenk het initiatief voor het oprichten van een gymnastiekclub.

De meeste inwoners van Hengelo stonden aanvankelijk zeer sceptisch tegenover de jongens en meisjes die in zaal Langeler en Concordia ‘halsbrekende’ toeren verrichtten en zich voor hun plezier in het zweet werkten.


Die kritische inslag sloeg zelfs om in geestdrift, toen de eerste uitvoeringen kwamen, waarop de Achilles leden hun lichamelijke geoefendheid konden demonstreren. De lessen werden in dat eerste jaar gegeven door de heer Bakker, die de kunst verstond om zijn bezieling voor de sport op zijn leerlingen over te brengen. Later werd hij opgevolgd door de heer Zuidema en vervolgens door de heer Broere uit Zutphen, die met bekwame vaardigheid de vereniging meer dan 25 jaar leidde. Na het vertrek van de heer Boere berustte het leiderschap enige tijd in handen van de heren Groot Wassink en Koop. Daarna werd de leiding overgenomen door de heer Beernink uit Varsseveld.

Het grote probleem was alleen hoe aan leden te komen maar na enkele maanden van moeizame arbeid kreeg de Hengelose sportfamilie er een nieuwe boreling bij: de gymnastiekvereniging Achilles, die met een kleine veertig leden begon.

Het ledental is in 1951 al uitgegroeid naar 120 leden.


Door de jaren heen waren de lessen van Achilles in het lokaal achter de O.L.S. aan de Ruurloseweg. Bij zomerdag ging je naar buiten in de zandbak en op het schoolplein kreeg je hoogspringen, verspringen en slagbal.

Toen in 1970 het gymlokaal aan de Leliestraat in gebruik genomen werd groeide ook het aantal leden. In 1976 waren er 300 leden.


Een hoogtepunt voor Achilles was in 1946 de deelname aan het vredesfeest op Sonsbeekweide te Arnhem, een gymnastrada op zijn mooist.

De uitvoering was het hoogtepunt van het verenigingsjaar, deze werd gehouden in zaal Concordia of in zaal Langeler. In de zaal gaf dit een bepaalde sfeer.

Toen in 1979 de sporthal werd geopend bood dit in sportief opzicht veel meer mogelijkheden, voor zowel de uitvoeringen als ook voor de wedstrijden.

In 1979 kwam er ook een selectiegroep, onder leiding van de heer Van Dorssen, De heer Van Dorssen hield van correctheid en had een ijzeren discipline. Het was er dan ook stil in de zaal en er werd door de meisjes gewerkt en men gehoorzaamde. Ging het niet naar wens dan moest men door de zaal marcheren.


Als opvolger voor de heer van Dorssen kwam een nieuwe meester, hij was nog jong en had de CIOS opleiding gedaan. We waren dan ook allemaal heel nieuwsgierig. Meneer Gerard Engelsman had een hele andere insteek en methode voor het les geven dan zijn voorganger. Ook hij was streng maar kon ook met je dollen.

Lenigheid en kracht waren voor hem erg belangrijk en daar hadden wij nog nooit aan gewerkt. Eerst was er dan ook heel veel spierpijn bij alle meisjes.

Al snel werd er een selectie groep gevormd door jongere meisjes. Dat ook zijn vruchten afwierp, waarbij Janita Buunk en Ingrid Mentink in 1983 naar de Nederlandse kampioenschappen gingen. Janita een mooie 16de plaats behaalde, Ingrid werd 19de. Janita herhaalde dit in 1984.

Janita Buunk heeft het stokje van Gerard Engelsman overgenomen, toen hij ermee ophield wegens tijdgebrek.


Achilles heeft, toen Janita er mee ophield, in korte tijd veel trainers gehad namelijk, Kitty Brink, Tine Thierry , Wilma Berends, Wilma Koers, Imca Evers, Wendy van de Brink, Hetty Teunis, Miranda Luimes, Sabine Schiphorst, Ben en Berna Lebbink, Marloes Zielhorst, Leonie Jansen, Joanne Demers - Hendriksen en Roel Kobussen.


Betty Lassche heeft tussen de leiding wissels door noodgedwongen de lessen opgevangen, zodat de lessen door konden gaan en men op zoek kon gaan naar een vervanger. Op dit moment is Betty Lassche nog steeds onze leiding samen met Jolien Groot Roessink, Joyce Lieverdink, Bianca Lebbink, Marc Besselink, Wilma Berends en Frans Beser.


Jolien Groot Roessink behaalde met de selectie in 2008 en 2009 het Nederlandse kampioenschap in de 4de divisie. Lianne Jansen turnde in 2008 naar een 24ste plaats. Op het onderdeel vloer behaalde ze haar beste prestatie die dag ze werd 7de met een 8.7. In 2009 werd Charlotte Ten Pas 18de. Op het onderdeel brug behaalde ze haar beste prestatie ze werd 9de met een 8.4.


Door de jaren heen zijn er wat bestuurswisselingen geweest.

Ten tijde van de oprichting bestond het bestuur uit de volgende mensen: de heer Berendsen kruidenier, politieagent Bakker, Burghardt de kleermaker en koperslager Wuestenenk.

Tijdens het tienjarig bestaan bestond het bestuur uit: Dhr. W. de Vries, Dhr. Bakker, Dhr.Berendsen, Dhr. Wuestenenk

Tijdens het twintigjarig bestaan bestond het bestuur uit: Dhr. W. de Vries, Dhr. Bakker, Dhr. Harmsen,

Tijdens het dertigjarig bestaan bestond het bestuur uit: Dhr. Kelholt, Dhr. Harmsen, Sinie Hulstijn,

Tijdens het veertigjarig bestaan bestond het bestuur uit de volgende personen: De heren Walgemoed, Coops en Harmsen en de dames Hulstijn en mej.Lenselink.

Tijdens het vijftigjarig bestaan bestond het bestuur uit de volgende personen: Mevr. T. Ankersmit-Cornelissen, J.Walgemoed, Sinie Hulstijn, Dhr. Harmsen en Alie Dinkelman.

Tijdens het zestigjarig bestaan bestond het bestuur uit de volgende personen: Nettie Besselink, Alie Dinkelman, Sinie Hulstijn, Frans Beser, Dhr. Jansen.

Jeugdbestuur: Dhr. Tieben en Dhr. Hekkelman.

Tijdens het zeventigjarig bestaan bestond het bestuur uit Nettie Besselink, Frans Beser, Alie Dinkelman, Sinie Hulstijn en W. Versteege-Weevers

Tijdens het tachtigjarig bestaan bestond het bestuur uit de volgende personen: Dorry Menkveld, Dinie Jansen, Dick Gotink, Twan van Duijnhoven, Wil Homan, Wilma Kattenwinkel en Lies Bakker.

Tijdens het vijfentachtigjarig bestaan bestond het bestuur uit: Wilma Kattenwinkel, Lies Bakker, Anja Oostendarp, Ans Teunissen, Riëlle Hulstijn en Daphne Seesing.

Vanaf juni 2011 bestaat het bestuur uit: Lies Bakker, Ans Teunissen, Riëlle Hulstijn, Daphne Seesing en Jannette Vos en trainster Betty Lassche. De ledenadministratie wordt door Jan en Alie Dinkelman gedaan. Kristel Jansen is nog voorzitter geweest en Erica Kornegoor heeft nog enige tijd het secretariaat op zich genomen. Op dit moment bestaat het bestuur uit: Betty Lassche, Ans Teunissen, Lies Bakker, Marion Achterstraat en Marjon Harmsen, met steun van Joyce Lieverdink.


Nu is gymnastiekvereniging ‘Achilles’ nog steeds zeer actief. Er is een uitgebreid rooster dat er voor zorgt dat allerlei groepen en leeftijdscategorieën gymnastisch bezig kunnen zijn.


Dit maakt wel duidelijk dat deze vereniging, opgericht in 1926, nog jaren vooruit kan!

Recreatief          (Pré-)Instap en Jong Talent           Selectie           Fitgym           MBvO 55+           Jazz Aerobic           Volleybal Heren