Contributie


De contributie vanaf juli 2017 bedraagt per kwartaal :


3 t/m 5 jaar (45 min.)        €  30,00 per kwartaal

6 t/m 15 jaar                     €  40,00 per kwartaal

16 t/m 64 jaar                   €  47,00 per kwartaal

65 jaar en ouder                €  43,00 per kwartaal

Pré-instap en Instap           €  55,00 per kwartaal

                                         €  82,50 per kwartaal (incl. 1 uur recreatief)

Selectie / jong talent         €  75,00 per kwartaal/2 uur training

                                         €  90,00 per kwartaal/3 uur training

                                         € 105,00 per kwartaal/4 uur training


Eenmalig inschrijfgeld        €  10,00


Bondscontributie zal 1 maal per jaar geïnd worden:

3 t/m 15 jaar                    €  22,00 per jaar     

16 jaar en ouder               €  27,00 per jaar     

 

Waarom bondscontributie?

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), hiervoor betaalt u jaarlijks eenmalig een bijdrage. Deze bijdrage is o.a. voor:

  1. *De KNGU stelt promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van de diverse productgroepen alsmede
    lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader beschikbaar voor de vereniging.

* KNGU-leden zijn WA verzekerd.

  1. *KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
    niveau.

* De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstratie.

  1. *Aanbod van oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en
    bijscholingen voor technische leiding, juryleden en bestuursleden.


De contributie wordt 4x per jaar via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven.


Wedstrijdkosten


De kosten voor de wedstrijden voor het seizoen 2016-2017 zijn: 


Meisjes en dames:

Voorwedstrijden (3 stuks) 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e divisie     € 49,50
Finales 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, en 8e divisie                                € 16,00
Pre-instapwedstrijden Divisie                                               € 13,00
Pre-instapwedstrijden Rayon,                                               €  6,00
Recreatieve wedstrijden                                                      € 11,00
Rayonkampioenschappen meisjes                                         € 11,00
Rayonkampioenschappen jongens                                         € 11,00
Clubteamwedstrijden (per turnster)                                     € 14,00
Toestelkampioenschap (per onderdeel)                                 €  6,00
Wedstrijdpaspoort                                                                € 15,00


Heren:

Voorwedstrijden (2 stuks)                                                    € 38,00

Finales District                                                                    € 19,00

Rayonkampioenscchap                                                         € 11,00

Toestel kampioenschappen per toestel                                 €  6,00

Clubteam: per turner                                                           € 16,50


Achilles moet voor alle deelnemers die opgegeven zijn voor de wedstrijden, wedstrijdkosten betalen, ongeacht of je wel of niet meedoet. Wanneer een kind er tussentijds afgaat, dan moet de rest van de wedstrijdkosten wel gewoon door de ouders betaald worden.


Wanneer de vereniging niet kan voldoen aan de gevraagde opgave van juryleden zou het inschrijfgeld met € 2,- per deelnemer per wedstrijd verhoogd  moeten worden (volgens Handboek District Oost 2012-2013).

Achilles heeft hier in haar wedstrijdgelden reeds rekening mee gehouden.

       

Recreatief          (Pré-)Instap en Jong Talent           Selectie           Fitgym           MBvO 55+           Jazz Aerobic           Volleybal Heren