Algemene Privacy Wet Gymnastiekvereniging Achilles


Welke gegevens worden door Achilles gebruikt?

Van de leden worden de onderstaande persoonsgegevens vastgelegd:

- NAW- gegevens

- Bankrekening

- Telefoonnummer

- E-mail

- Geboortedatum

- Geslacht

- Aanmeldingsdatum


Van de sponsoren worden de onderstaande gegevens vastgelegd:

- Naam organisatie

- Adres

- Naam contactpersoon

- E-mailadres contactpersoon

- Sponsorafspraken


Met welke doeleinden worden de gegevens door Achilles gebruikt?

Achilles gebruikt de eerder genoemde gegevens voor haar ledenadministratie, het incasseren van contributie en voor interne verenigingscommunicatie door het bestuur en de commissies van de vereniging. Ook bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn bovenstaande ledengegevens zijn vastgelegd. Achilles is verantwoordelijk voor haar eigen ledenadministratie en vertrouwt er op en ziet er op toe dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.


Wie hebben inzage in en recht op gebruik van deze gegevens?

Het bestuur en ledenadministratie hebben toegang tot alle eerder genoemde persoonsgegevens. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk er op toe te zien dat persoonsgegevens volgens het opgestelde beleid worden verwerkt en gebruikt. Ieder bestuurs- of commissielid mag vanuit zijn functie beschikken en gebruik maken van de gegevens, uitsluitend voor (administratieve) processen om de vereniging draaiend te houden of voor interne of externe communicatie die verband houdt met de vereniging. De ontvanger is ervoor verantwoordelijk deze gegevens op een verantwoorde en veilige manier te gebruiken en handelt volgens het opgestelde AVG-beleid.

Derden zoals sponsoren of niet-commissieleden hebben geen toegang tot de gegevens van de leden van Achilles. De KNGU heeft, vanuit haar functie, toegang tot die gegevens die relevant zijn. Achilles vertrouwt er op dat de KNGU voldoet aan de wet- en regelgeving van de AVG.


Bewaren en verwijderen van gegevens

Middels het aanmeldformulier wordt men lid van de vereniging. Via dit formulier worden de eerder genoemde persoonsgegevens doorgegeven en vastgelegd. Persoonsgegevens worden op verzoek van het lid gewijzigd. Bij het opzeggen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd.

       

Recreatief          (Pré-)Instap en Jong Talent           Selectie           Fitgym           MBvO 55+           Jazz Aerobic           Volleybal Heren